Smhi vattenwebb

Vattenwebb – SMHI

Vattenwebb | SMHI

På SMHI Vattenwebb finns en mängd olika produkter som möjliggör visualisering och nedladdning av observationer, modelldata och register gällande sjöar, …

På SMHI Vattenwebb finns en mängd olika produkter som möjliggör visualisering och nedladdning av observationer, modelldata och register gällande sjöar, vattendrag och kustområden i Sverige. Tjänsten är öppen för alla, men vänder sig främst till…

Hydrologiskt nuläge | SMHI – Vattenwebb

Hydrologiskt nuläge | SMHI – Vattenwebb

Är vattenflödet normalt just nu? Kommer det att stiga eller sjunka kommande vecka? Tjänsten visualiserar modellerat vattenflöde och prognos 10 dagar framåt i …

Modelldata per område – Vattenwebb – SMHI

Modelldata per område | SMHI – Vattenwebb

Se den här sidan på SMHIs webbplats för mer information om modellen. Vattenwebb ger tillgång till simuleringar av vattenföring (m³/s), kvävetransport (kg) …

Vattenwebb – Mätningar – SMHI

Vattenwebb – Mätningar

SMHI:s hydrologiska nät. Data från SMHI:s hydrologiska grundnät som presenteras i VattenWebb är kontrollerade äldre data och okontrollerade nyare data.

Om data i Vattenwebb – SMHI

Om data i Vattenwebb | SMHI

Produkterna i SMHI Vattenwebb bygger på observationer, databaser och …

Produkterna i SMHI Vattenwebb bygger på observationer, databaser och resultat från modeller. Här finns länkar för den som vill veta mer.

Historiskt bildgalleri – Vattenwebb – SMHI

Historiskt bildgalleri – SMHI Vattenwebb

Här kan du bläddra bland SMHIs historiska hydrologiska bilder, … Galleriet för de hydrologiska bilderna är ett samarbete mellan Vattenwebb och SMHIs …

Vattenwebb Arkiv – SMHI

Vattenwebb Arkiv | SMHI

Mätdata via Vattenwebb. Vattenförings- och vattenståndsdata från stationerna i SMHIs hydrologiska grundnät finns tillgängliga för nedladdning via applikationen …

Vattenföring – SMHI

Vattenföring | SMHI

Damm- och sjöregister. +−. ⯅⯈⯇⯆. Sjöregister; Dammregister. Visa sjöar med nedladdningsbara kartor. Inrapporterande länsstyrelse.

Med vattenföring eller vattenflöde menas den mängd vatten per tidsenhet som rinner fram i ett vattendrag. Här finns information och data kring vattenföring.

Damm- och sjöregister | SMHI – Vattenwebb

Prova på. Spindelnät med vattendroppar. VattenWebb. VattenWebb tillgängliggör modellberäkningar från S-HYPE och Kustzonsmodellen …

Flödesläget – SMHI

Sveriges vattenflöden | SMHI – Vattenwebb | SMHI

Keywords: smhi vattenwebb