Sj historia

SJ – Wikipedia

Den här artikeln handlar om det statliga verket Statens järnvägar fram till 2001 …

Statens Järnvägar – Wikipedia

1 Historia före SJ AB. 1.1 Tillkomsten av Banverket. 2 SJ AB från år 2001. 2.1 Verkställande direktörer. 3 Försäljningsorganisation; 4 Prissättning …

SJ – Järnvägsdata

Stig Lundins historiska hemsida. SJ stambanor. Flera av de viktigaste järnvägslinjerna byggdes av staten. De första delarna av stambanorna öppnades 1856.

Historisk information om järnvägar – Stig Lundin

Historisk information om järnvägar

SJ:s första vagnar byggdes utomlands i Tyskland 1856. Snart började dock den svenska industrin tillverka personvagnar och bland andra Kockums, …

Vagnguide – Historia – järnväg.net

Kort svensk järnvägshistoria … Järnvägar började byggas i Sverige i mitten av 1800-talet. Det var sent i förhållande till många andra europeiska länder och det …

Banguide – Kort svensk järnvägshistoria – järnväg.net

Material från SJ regionala och lokala enheter har ordnats och förtecknats av Landsarkivet i Göteborg. Dessa handlingar förvaras i landsarkivets depå …

– guiden till Sveriges tåg och järnvägar. Översikt över alla bolag med persontrafik. Museijärnvägar och dressinbanor. Alla lok, motorvagnar och personvagnar i trafik.

Statens Järnvägar med föregångare, Organisation 1855 – 2000

21 feb. 2021 — År 1864 var uniformer införda vid Statens Järnvägar men lokpersonalen fick sin uniform först på 1870- talet. Dåvarande civilministern Gerhard …

Statens järnvägar, SJ – Svensk historia – Hans Högman

Svensk historia – Hans Högman

12 juni 2020 — Det ena, SIRA, innehåller uppgifter från SJ Historiska ritningar medan det andra, ritningsregistret FIRA, innehåller uppgifter om ritningar …

Svensk historia – Hans Högman.

Statens Järnvägar – ritningsregister – Riksarkivet

Här finner du två stycken ritningsregister från Statens Järnvägar, SIRA och FIRA. Det ena, SIRA, innehåller uppgifter från SJ Historiska ritningar medan det andra, ritningsregistret FIRA, innehåller uppgifter om ritningar från SJ Fastigheter. Det rör sig om många olika typer av ritningar, från nya dörrar till Brunflo stationshus till skafferi samt diskbänk med överskåp i Blåsut banvaktsstuga.

Viktiga milstolpar i vår historia | SJ – Mynewsdesk

Viktiga milstolpar i vår historia | SJ

​Vilket år bildades Statens järnvägar, SJ? När invigdes Stockholms Central, anställdes den första kvinnliga tågkonduktören, togs det första snabbtåget ut i…

Keywords: sj historia